Vilka är med i klimatcertifieringsprojektet?

KRAV, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Milko, Scan, Skånemejerier och Svenskt Sigill är representerade i projektets styrgrupp. Projektets permanenta vetenskapliga grupp består av ledande forskare på livscykelanalys, klimatförändringar och livsmedel. Forskarna har sina arbetsplatser på SLU, SIK och Chalmers. Därtill engagerar projektet konsulter, förtroendevalda i KRAV och Sigill samt ett stort antal producenter. Dessa aktörer har gemensamt arbetat fram reglerna i klimatcertifieringen.