Varför behövs en klimatcertifiering av livsmedel?

Att snabbt få ned utsläppen av klimatgaser är vår tids viktigaste miljöfråga. Maten står för ett inte oväsentligt bidrag av klimatgaser och såväl producenter som konsumenter vill delta i arbetet att minska matens klimatpåverkan. Vi vet också från undersökningar att över 80 procent av konsumenterna vill ha ett verktyg som gör att de kan välja livsmedel som är bra för klimatet. Enligt en undersökning från Naturvårdsverket som gjordes september 2009 tycker hela 92 procent att det vore bra med en klimatmärkning på varor och tjänster.