Vad är bakgrunden till projektet?

Arbetet med att hitta metoder för att klimatcertifiera livsmedel startade dels för att tillgodose ett behov identifierat av KRAV och Svenskt Sigill och dels som svar på en beställning från tre ministrar: Miljö- jordbruks- och konsumentministrarna. Projektet finansieras huvudsakligen av Jordbruksverket, men många olika organisationer bidrar med pengar och tid.