Verktyg för att beräkna klimatpåverkan av varornas transporter

Klimatcertifieringsprojektet har tagit fram ett stödmaterial för företag som vill beräkna klimatpåverkan av varornas transporter. Redskapet är utvecklat av You&We AB under vt 2011. Tanken är att du ska kunna göra enklare beräkningar av din transportkedja för att kolla om du klarar av reglerna som projektet lanserat. Utsläppen av CO2-ekvivalenter får inte överstiga 250 g per kg transporterat livsmedel inklusive primärförpackningen. För livsmedel som kan årsöverlagras gäller 100 g per kg transporterat livsmedel inklusive primärförpackning.

Ladda ner verktyget för transportberäkning

Läs mer om regelverket för transporter