Klimatcertifiering av livsmedel och blommor

Maten står för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser. Samtidigt vill tre av fyra konsumenter kunna välja mat med lägre klimatpåverkan och nästan varannan kan tänka sig betala mer för sådan mat*. Därför har Svenskt Sigill och KRAV, tillsammans med ledande experter i Sverige genomfört ett projekt där ett regelverk för klimatcertifiering av livsmedel och blommor presenteras. Läs mer om hur detta tillämpas i verkligheten.

Ladda ner regler Klimatcertifiering för mat 2012-2 inkl. verifieringskrav