Skånemejerier erbjuder klimatcertifierad mjölk

Mjölkproduktionen på Wanås gods är nu klimatcertifierad enligt Svenskt Sigills tilläggscertifiering för klimat.

–  Det känns helt rätt att vi deltar i denna nya satsning, då jordbruket och djurhållningen på Wanås Gods sedan tidigare bedrivs ekologiskt och kontrolleras enligt KRAV, säger Wanås driftsledare Per-Åke Nilsson.

Målet är att minska mjölkens klimatpåverkan och underlätta för konsumenten att göra ett medvetet miljöval. På Wanås Gods odlas nästan allt foder på egna åkrar och gården använder förnybar energi i sin mjölkproduktion. Utbildning i sparsam körning finns inplanerad och effektivisering av energi- och kväveanvändningen pågår. På Wanås Gods räknar man med att minska klimatpåverkande utsläpp bara på energisidan med cirka 10 procent med de åtgärder som genomförts för certifieringen. Till detta ska tidigare åtgärder läggas.

–  Vi arbetar ständigt med att minska vår klimatbelastning från verksamheten på gårdarna fram till att färdiga produkter finns ute i butik. Därför känns klimatcertifieringen som ett naturligt steg i vårt hållbarhetsarbete, menar Armina Mustafic, miljöansvarig på Skånemejerier.

Klimatcertifieringen innefattar idag mjölkproduktionen på gården, vilket är den absolut största delen av produktens klimatpåverkan. Arbetet med att klimatcertifiera resten av förädlingskedjan av mjölken såsom transporter, mejeri och förpackning ska vara klar den 31 december 2012.

Skånemejeriers nya klimatcertifierade mjölk från Wanås gods börjar säljas i butik under vecka 6 och kostar 12,50 kronor/liter.

För mer information kontakta

Henrik Lundgren, Kategoriansvarig, Skånemejerier, 040-313917 eller mail: henrik.lundgren@skanemejerier.se

Armina Mustafic, Miljöansvarig, Skånemejerier, 040-142710 eller mail: armina.mustafic@skanemejerier.se

Per-Åke Nilsson, Wanås Gods, 0708-670 171 eller mail pan@wanas.se