Regler för Transporter

Målet med reglerna är att minska klimatpåverkan från transporten av livsmedel

Ladda ner reglerna som pdf-fil:

Regler för Transporter 2012:2

Allmänna regler inkl. bilaga 2012:2

Verktyg för att beräkna klimatpåverkan av varornas transporter

Klimatcertifieringsprojektet har tagit fram ett stödmaterial för företag som vill beräkna klimatpåverkan av varornas transporter. Redskapet är utvecklat av You&We AB under vt 2011. Tanken är att du ska kunna göra enklare beräkningar av din transportkedja för att kolla om du klarar av reglerna som projektet lanserat. Utsläppen av CO2-ekvivalenter får inte överstiga 250 g per kg transporterat livsmedel inklusive primärförpackningen. För livsmedel som kan årsöverlagras gäller 100 g per kg transporterat livsmedel inklusive primärförpackning.

Ladda ner verktyget för transportberäkning


Bakgrund till reglerna

2010:1 Klimatpåverkan från livsmedelstransporter