Regler för Djurhållning

Regler för djurhållning finner du här. Läs mer under respektive rubrik. Målet med reglerna är att minska klimatpåverkan inom djurhållningen.

Allmänna regler inkl. bilaga 2012:2

Nöt

Regler för Nöt 2012:2

Mjölk

Regler för Mjölk 2012:2

Lamm

Regler för Lamm 2012:2

Gris

Regler för Gris 2012:2

Slaktkyckling

Regler för Slaktkyckling 2012:2

Ägg

Regler för Ägg 2012:2


Stödmaterial

Nöt

Regel 6.2.1 Hälsoredovisningssystem

Regel 6.3.1 Slaktålder

Regel 6.4.1 Uppföljning utfodring nöt

Regel 6.4.6 Lokalt foder

Mjölk

Regel 5.2.1 Hälsoredovisningssystem mjölk

Regel 5.3.1 Uppföljning utfodring mjölk

Regel 5.3.3 Soja palmkärnexpeller

Regel 5.3.4 Lokalproducerat foder mjölk

Gris

Journalmallar

Regel 8.2.1 Hälsoredovisningssystem gris

Regel 8.3.1 Kväveeffektivitet gris

Regel 8.4.1 Uppföljning utfodring gris

Regel 8.4.3 Lokalt foder

Info/lästips

Informationsbroschyr från SvDHV om Grishälsovården

Vad innehåller en gris? (Greppa näringen 2011)

Slaktkyckling

Översikt regler och stöd kyckling

Regel 10.2.1 Hälsoredovisningssystem kyckling

Regel 10.3.1 Fodereffektivitet kyckling

Ägg

Översikt regler och stöd ägg

Regel 9.2.1 Hälsoredovisningssystem ägg

Regel 9.3.1 Fodereffektivitet ägg

Regel 9.4.1 och 10.4.1 Uppföljning utfodring

Åtgärdsplan till regel 9.2.1 och 10.2.1

Kväveeffektivitet ägg


Bakgrund till reglerna

2009:3 Utsläpp av växthusgaser i mjölkproduktionen

2009:4 Utsläpp av växthusgaser vid produktion av nötkött

2009:5 Utsläpp av växthusgaser vid produktion av griskött

2009:6 Utsläpp av växthusgaser vid produktion av kycklingkött

2009:7 Utsläpp av växthusgaser vid produktion av ägg

2010:2 Utsläpp av klimatgaser vid produktion av lammkött