Tillämpning av klimatprojektet

Sigill Kvalitetssystem AB erbjuder ett frivilligt tillval till IP-standardens Sigillnivå för alla produktionsinriktningar. Odlare och djuruppfödare som Klimatcertifierar sig enligt detta tillval har möjlighet att använda märkingen Svenskt Sigill-Klimatcertifierad och möjliggöra för konsumenterna att enkelt välja den maten eller de blommorna.

Vill ni klimatcertifiera er enligt IP-standardens tillval så kan du läsa mer här. (länk: http://www.sigill.se/IP-Certifiering/Tillaggscertifiering/Klimatcertifiering/)

Om ni är intresserade av att klimatcertifiera er verksamhet, komma i kontakt med producenter med klimatcertifierad råvara eller har andra frågor om klimatcertifiering är ni välkomna att kontakta Sigill Kvalitetssystem AB på info@sigill.se eller 08-787 59 50.

 

KRAV utgår från den ekologiska grunden. I takt med våra regelrevisioner kommer vi att lägga förslag på regler från projektet som ytterligare minskar matens klimatpåverkan. Under 2010 har vi förstärkt reglerna för växthus och fiske med regler från projektet. Under 2012 kommer regler för effektiviserad energianvändning att införas. Läs mer om hur KRAVs regelverk bidrar till att minska matens klimatpåverkan. Du kan även vända dig till Anders Carlborg, anders.carlborg@krav.se eller 018-17 45 19.