Syfte och avgränsningar

Syfte
Projektets syfte är att minska klimatpåverkan genom att skapa ett certifieringssystem för mat där konsumenterna kan göra medvetna klimatval och företagen kan stärka sin konkurrenskraft.

Avgränsningar
Projektet kommer att leda fram till ett dokument med faktaunderlag och regler som kan användas av flera regelägare och certifieringsorganisationer. Certifieringen ska garantera att åtgärder vidtagits i livsmedelskedjan som minskar klimatpåverkan.

Projektet avser inte att bygga upp en ny organisation för att förvalta regelsystemet. I samband med att projektet avslutas utreds förvaltningsformen. Frågor som kräver en kontinuerlig förvaltning är uppdatering av faktaunderlag, regelutveckling, användning av klimatsymbolen etc.

Reglerna kommer att utgå från befintliga livscykelanalyser och samlad klimatkunskap (med viss komplettering) och formuleras som generella regler som reglerar klimatpåverkande aktiviteter inom produktion och transport.

Projektet har inte som intention att detta ska hjälpa konsumenten att välja mellan exempelvis kött eller bönor utan att presentera ett bra klimatalternativ inom varje produktkategori.