Regelutveckling

Regelutvecklingen bygger på vetenskapliga underlag samt förankring med branschens aktörer i syfte att identifiera regler som är vetenskapligt motiverade och praktiskt rimliga att genomföra. En omfattande remissomgång genomfördes våren 2008, och förankring med branschens aktörer sker löpande.

Provcertifieringar har genomförts för att säkerställa materialets användbarhet, och en utbildning av revisorer har tagits fram för att säkerställa korrekt revision av regelverket.

Regelpaket tas fram för växtodlingen, växthus, fiske, mjölk, nötkött, griskött, ägg, kyckling och lamm. Dessutom utvecklas regler för hanteringskedjan: transporter, förädling och förpackningar samt import.

Reglerna genomgår ackrediteringsprocess hos Swedac, och kan certifieras av certifieringsorgan som är ackrediterade enligt EN45011 (ISO65).