Genomförande

Projektorganisation
Projektet har använt sig av en beprövad och effektiv projektmodell med tydlig rollfördelning mellan fyra komponenter: en styrgrupp, en projektgrupp, en
expertpanel samt ett antal referensgrupper.

Styrgruppen har bestått av representanter för finansiärerna (projektägarna), och arbetar enligt en särskild arbetsordning, som har fastställts av styrgruppen. I styrgruppen ingick:

 • Linda Cederlund, Sigill Kvalitetssystem AB
 • Johan Cejie, KRAV ek för
 • Anna Tiberg, LRF
 • Claes Johansson, Lantmännen
 • Inger A Larsson, Milko (tjänstledig)
 • Kolbjörn Rydén, Milko
 • Armina Mustafic, Skånemejerier (föräldraledig)
 • Fredrik Javenskjöld, Skånemejerier
 • Olov Osmark, Scan (tjänstledig)
 • Vera Söderberg, Scan
 • Ragni Andersson, SJV, adjungerad

Projektgruppen var den organisation som samordnade och utförde mycket av arbetet. I projektgruppen ingick under olika perioder:

 • Zahrah Ekmark, KRAV
 • Pernilla Tidåker, Sigill Kvalitetssystem AB
 • Anna Richert, Sigill Kvalitetssystem AB
 • Anders Carlborg, KRAV

Expertpanelen bestod av forskare som bistod projektet med sin sakkunskap. Följande personer var knutna till expertpanelen:

 • Thomas Angervall SIK
 • Ulf Sonesson SIK
 • Christel Cederberg SIK
 • Johanna Björklund SLU
 • Sverker Molander Chalmers
 • Helena Elmquist Svenskt Sigill
 • Robert Paulsson Jordbruksverket

Referensgrupper bestod av aktörer från olika delar av produktionskedjan som utgjorde bollplank för projektgruppen i sakfrågor som rör specifika regelområden;

 • Rådgivningsorgan, myndigheter, certifieringsorgan samt frivilligorganisationer
 • Primärproduktion
 • Handel- och förädlingsföretag

Förpacknings och distributionsföretag

 

organisation1