Bakgrund

Våren 2007 beslöt KRAV och Svenskt Sigill att samarbeta kring att ta fram regler för en klimatanpassad livsmedelsproduktion. Senare har fler aktörer anslutit sig till projektet; Milko, Lantmännen, LRF, Scan och Skånemejerier. Även Jordbruksverket deltar som adjungerade i projektet genom att bidra med sin kompetens inom området och bevaka vad som händer inom projektet.

Projektet har sammanställt bakgrundsdokument med vetenskaplig genomgång av varje produktområde. Utförare i huvudsak har varit SIK – Institutet för Bioteknik och Livsmedel samt NTM – Nätverket Teknik och Miljö/Conlogic samt egna experter inom projektet. En remiss av föreslagna klimatregler genomfördes våren 2008, och remissvaren samt ytterligare utveckling av underlagsmaterialen resulterar i färdiga regelpaket som presenteras på hemsidan. En expertgrupp samt förankring av regelverket med branschens aktörer är viktiga framgångsfaktorer i arbetet.

Ladda ned projektbeskrivningen:

Projektbeskrivning 3:0