Om projektet

Maten står för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser. Samtidigt vill tre av fyra konsumenter kunna välja mat med lägre klimatpåverkan och nästan varannan kan tänka sig betala mer för sådan mat*. Därför har Svenskt Sigill och KRAV, tillsammans med ledande experter i Sverige tagit fram regler för en klimatcertifiering av livsmedel och blommor.

Projektet startades 2007 av KRAV och Svenskt Sigill. Senare anslöt sig fler aktörer och fram till 2012 har projektet drivits i samverkan med Milko, Lantmännen, LRF, Scan och Skånemejerier. Målet är att utveckla en klimatcertifiering för mat där åtgärder vidtagits i livsmedelskedjan för att minska klimatpåverkan.

Under 2012 avrundas projektet, och en utvärdering genomförs. Ett fortsättningsprojekt för att undersöka och lära av certifierade företag samt att undersöka former för fortsatt samverkan omkring klimatcertifieringen drivs som en uppföljning under 2012 och 2013, finansierat av Jordbruksverket med Svenskt Sigill som ledande aktör.
För mer information om detta kontakta projektledaren Anna Richert.

Utvärdering

Under vintern 2011/2012 har klimatcertifieringsprojektet genomgått en extern utvärdering genomförd av konsultföretaget Futerra. Resultatet sammanfattas i ett dokument som man kan läsa här:
Utvärdering av klimatprojektet – Sammanfattning och analys.

Tillämpning

Tillämpning av klimatprojektet

Projektets syfte

Vi ska minska klimatpåverkan genom att skapa ett certifieringssystem för mat där konsumenterna kan göra medvetna klimatval och företagen kan stärka sin konkurrenskraft.

Budskap

  • Klimatcertifieringen presenterar bra klimatalternativ inom varje produktkategori
  • Certifieringen omfattar hela produktionskedjan för en produkt, där åtgärder vidtas som minskar klimatpåverkan
  • Certifieringen omfattar både svenska och importerade produkter
  • Klimatcertifieringen får användas i kombination med annan certifiering som ställer tydliga krav på hållbar utveckling
  • Projektets rapporter är offentliga