Livsmedelskedjorna intresserade av klimatcertifiering

Under en konferens om matforskning i Uppsala 16-17 februari träffade jag företrädare för alla de tre stora livsmedelskedjorna – Coop, Ica och Axfood. Alla visade intresse för klimatcertifieringen.

Livsmedelsföretagen kommunicerade under konferensen tydligt att de ser  klimatcertifieringen som en intressant utveckling och de funderar på hur de kan lyfta fram klimatcertifieringen som ett gott exempel. Det här är positivt eftersom livsmedelskedjorna är de som först möter konsumenten, och de har stora möjligheter att nå fram i bruset.

Anna Richert, projektledare.