KRAV-reglerna för 2014 presenterades 1 juli

Den 1 juli presenterade KRAV det regelverk som kommer gälla för KRAV-certifiering från och med 1 jan 2014. Flera av reglerna från klimatcertifieringsprojektet har kommit med, t ex regler för foder, energihushållning och odling på mulljordar.

Läs mer här: http://www.krav.se/nyhet/kravs-regler-2014