Kontakt

Anna Richert
Projektledare
Projektet är avslutat men klimatcertifiering tillämpas inom Sigill Kvalitetssystem AB och KRAV. Om du är intresserad av att klimatcertifiera din verksamhet, komma i kontakt med producenter med klimatcertifierad råvara eller har andra frågor om klimatcertifiering är du välkommen att kontakta Sigill Kvalitetssystem AB på info@sigill.se  eller 08-787 59 50


Postadress:

Klimatcertifiering för mat
c/o Sigill Kvalitetssystem AB
105 33 Stockholm