Klimatpåverkan minskar med mellan 3 och 80 procent när man tillämpar klimatcertifieringens regler.

Nu presenterar vi klimatprojektets underlag som visar hur mycket klimatpåverkan minskar när man tillämpar regelverket.

Siffrorna är beräknade på hur mycket klimatpåverkan minskar jämfört med en vanlig gård, och ska förstås tolkas med försiktighet. De ger en indikation på hur mycket klimatpåverkan kan minska när regelverket tillämpas. Ur rapporterna:

Driftsinriktning Minskad klimatpåverkan, % Kommentar
Nötkött 3-7
Växtodling 10-15 Beräkningen gäller höstvete av kvarnkvalitet, höstraps och matpotatis
Kyckling och ägg 8 Inte inkluderat växthusgasutsläpp från sojaodlingens markanvändning
Kyckling och ägg 20-25 Inkluderar växthusgasutsläpp från sojaodlingens markanvändning
Grisproduktion 10-15 Inte inkluderat växthusgasutsläpp från sojaodlingens markanvändning. Om denna inkluderades skulle regelverket bidra till ca ytterligare 4-5% minskning av klimatpåverkan.
Mjölk 10-15 Beräknat utifrån en konventionell produktion
Mjölk 5-10 Beräknat utifrån en ekologisk produktion
Växthus 80 Beräkningen är utförd av Cascada AB, ej SIK.

 

Läs mer på sidan med underlagsrapporter under rubriken
”Hur stor effekt ger klimatreglerna i minskad klimatpåverkan?”