Klimatcertifierade tulpaner – smart val av blommor!

Sörby Handelsträdgård AB är nu certifierat enligt Svenskt Sigills tilläggscertifiering för minskad klimatpåverkan. Detta innebär att växthusen är uppvärmda med fjärrvärme, man använder förnybar el och har vidtagit åtgärder för att energieffektivisera. Sörby arbetar med hållbarhet som ledstjärna och klimatarbetet är en naturlig del.

– Jag tycker att det är utmärkt att konsumenterna nu kan göra ett aktivt val och välja blommor från svenska odlare som anstränger sig och jobbar systematiskt med kvalitets- och miljöarbete säger David Thorberg, VD på Sörby Handelsträdgård AB.

Om klimatcertifiering

Klimatcertifieringen har utvecklats gemensamt av Svenskt Sigill och KRAV. Underlaget är ett gediget arbete med att utveckla regler som är vetenskapligt hållbara och praktiskt rimliga. Certifieringen bygger på att producenten har genomfört åtgärder för att minska klimatpåverkan, och att ett certifieringsbolag kontrollerar att alla regler är uppfyllda så att konsumenten kan vara trygg i att det är ett klokt val.

– Sörby ligger långt framme när det gäller miljöarbete, och livscykelanalyser visar att tulpaner är ett klimatsmart val av blommor, säger Anna Richert på Svenskt Sigill, projektledare för klimatcertifieringen. Det finns idag klimatcertifierad mjölk och julskinka och flera producenter står i kö för att klimatcertifiera sin produktion av livsmedel och blommor

Frågor om Sörby Handelsträdgård AB besvaras av:

David Thorberg

Tel: 026-66 33 35

E-post: david.thorberg@sorby.com

www.sorby.com

Frågor om Klimatcertifieringen besvaras av:

Anna Richert, projektledare Sigill Kvalitetssystem AB (Svenskt Sigill)

Tel: 08-787 53 73

E-post: anna.richert@sigill.lrf.se

För ytterligare information, se www.klimatmarkningen.se eller www.svensktsigill.se/klimat