Klimatcertifierad skinka i jul!

Nibble Lantbruk  är den första svenska grisgården som genomfört så stora åtgärder för att minska klimatpåverkan att man nu blivit klimatcertifierade enligt Svenskt Sigill och KRAV. Det här är en satsning bland annat utifrån ett mycket stort konsumentintresse. Nibble Gårdsgris kunder bryr sig om vad de sätter på middagsbordet. De vill veta hur Nibble satsar när det gäller klimat och miljö .

– Det här är en viktig milstolpe på vägen. Vi måste ständigt förnya och förbättra oss. Målet är att bli totalförsörjande vad gäller energi och protein så långt det bara går. Det finns inget slut på det här arbetet eftersom klimatet ständigt förändras säger Sven-Erik Johansson, Nibble Lantbruk. Naturligtvis intresserar det oss att ha en tätposition och visa hur man kan utveckla den här näringen i en uthållig riktning.

– Vi har minskat soja i fodret samt påbörjat arbetet med energieffektivisering och effektivare kväveanvändning. Och vi köper förnybar el. Även vårt djurhälsovårdsprogram är klimatsmart eftersom friska grisar ger högre avkastning. Då är det också viktigt hur grisarna bor. Vi har tittat på grisarnas beteende och byggt stallarna efter deras behov.

6 000 klimatcertifierade grisar

Ca 6 000 grisar är nu klimatcertifierade och kommer att vara så året runt. Det certifierade köttet kommer bla att säljas på Sabis i Mälardalen och i butiker ända ned till Göteborg.

– Nibble har jobbat i mer än tio år med att ligga i framkant när det gäller miljö och utveckling. Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder klimatcertifierad skinka, säger Anna-Karin Karlsson, projektledare på Sabis.

– Klimatcertifieringen har utvecklats gemensamt av Svenskt Sigill och KRAV. Vi har tagit fram ett regelverk på basis av forskning och praktiska erfarenheter. Certifieringen bygger på att producenten har genomfört åtgärder på gården för att minska klimatpåverkan, och att ett certifieringsbolag kontrollerar att alla regler är uppfyllda så att konsumenten kan vara trygg i att det är ett klokt val. säger Anna Richert på Svenskt Sigill. Nibble är först ut när det gäller gris men det finns flera intresserade. Det finns idag klimatcertifierad mjölk från Sju Gårdar och flera producenter står i kö för att klimatcertifiera sin produktion.