Intresset för mat och klimat starkt bland konsumenterna

Svenska folket är lika intresserat av att minska sitt klimatavtryck via maten som för två år sedan, och 3 av 4 vill välja mat med lägre klimatpåverkan. Det visar en helt ny konsumentundersökning av YouGov som presenteras av Svenskt Sigill och projektet Klimatcertifiering för mat idag.

Samtidigt som klimatcertifierade livsmedel kommer ut på marknaden visar en undersökning att en klar majoritet av konsumenterna vill ha en märkning som gör att man kan välja mat med lägre klimatbelastning. Resultaten visar att intresset för klimatfrågan ligger på en konstant nivå sedan 2010, och att matens klimatpåverkan behåller positionen som en viktig fråga för allmänheten.

Konsumentundersökningen 2012 visar att:

  • 55 procent vill ha klimatmärkning på produkter.
  • 73 procent tycker det vore bra om det fanns en miljömärkning som gör att man kan välja exempelvis mjölk eller nötkött som är producerade med lägre utsläpp av växthusgaser.
  • 50 procent kan tänka sig att betala mer för mjölk och nötkött som är producerade med lägre utsläpp av klimatgaser.
  • 26 procent är beredda att betala 1 krona mer än ursprungsalternativet 9 kr för klimatcertifierad mjölk och 26 procent är beredda att betala 2 kronor mer per liter.
  • 27 procent är beredda att betala 10 kronor mer än ursprungsalternativet 120 kr för klimatcertifierat nötkött och 27 procent är beredda att betala 20 kronor mer per kg.

Läs mer här i den här pdf:en.