Hur kommer klimatreglerna att användas?

Projektets uppdrag är att utveckla en klimatcertifiering som ger konsumenterna en möjlighet att välja och ger företag en möjlighet att konkurrera med klimatfördelar. Målet är att genomföra arbetet i en vetenskapligt solid process och med stor öppenhet för inspel från berörda parter. När projektet slutfört sitt arbete är det upp till samhällets och marknadens aktörer att ta ställning till hur de vill använda systemet.

Både KRAV och Svenskt Sigill avser att successivt bygga in klimatkriterierna i sina redan etablerade märken.

  • KRAV har som ambition att klimatkriterierna införs successivt i KRAV-märket under perioden 2010-2012.
  • Svenskt Sigill har som ambition att successivt integrera klimatregler i Sigill-märkningen samt att erbjuda producenter som vill ta ett steg framåt att certifiera produkter och marknadsföra detta genom ett tillägg till Sigill-märket.

Former för förvaltning av klimatcertifieringsreglerna undersöks för närvarande.

Ytterligare andra aktörer än KRAV och Svenskt Sigill kan komma att använda sig av klimatcertifieringens underlag och regler i utvecklingen av klimatsmart livsmedelsproduktion och – konsumtion.  Även handeln är intresserad av att införa delar av reglerna som inköpskrav.