Första producenten av klimatcertifierade tomater

Idag presenteras den första producenten av klimatcertifierade tomater. Det betyder att det äntligen är möjligt att välja tomater från växthus som är uppvärmda med förnybara bränslen, ett bra alternativ när du letar efter tomater i din butik!

För att få använda klimatcertifieringen har Thomas Göransson på Nya Askeby Trädgård gjort flera åtgärder. Den viktigaste är att tomaterna odlas med förnybara bränslen som värmer upp växthusen. Dessutom köper man grön el för belysning och använder täckväv för att spara energi. Åtgärderna i klimatcertifieringen minskar tomaternas klimatpåverkan med mellan 80 och 90 %. Holländska tomater odlas ofta med fossil naturgas som uppvärmning i växthusen vilket är ett sämre val för klimat och miljö. De klimatcertifierade tomaterna från Askeby säljs idag genom ICA-butiker i Stockholm och Östergötland. – Vi har genomfört klimatcertifieringen för att sätta press på oss själva att minska klimatpåverkan säger Thomas Göransson på Askeby, och vi vill visa upp alla våra åtgärder för konsumenterna genom märket.