Fler och fler klimatcertifierade producenter

Under 2013 har två nya kategorier av produkter klimatcertifierats enligt Svenskt Sigills tilläggscertifiering för klimat: potatis och tomater.

Nu är ca 60 producenter klimatcertifierade inom nästan alla livsmedelskategorier, och blommor. Genomslaget är störst bland grönsaksodlarna genom Findus medvetna arbete, samt bland växthusproducenter av blommor där omställningen till icke-fossil uppvärmning kommit längst. Läs mer här.