Den klimatcertifierade maten – Nu finns den

Nu finns färdiga regler för att klimatcertifiera många livsmedel. Idag premiärvisades den första klimatcertifierade maten: Tomater från Hornuddens trädgård i Sörmland och mjölk från Sju Gårdar i Uppland. Båda med klart lägre klimatpåverkan än motsvarande icke- certifierad mat.

– Det här känns väldigt, väldigt bra, säger Elisabeth Gauffin, en av sju mjölkbönder i det nystartade Sju Gårdar som ända sedan starten för ett drygt år sedan bestämde sig för att vara först ut med mjölk som utöver att vara Svenskt Sigill- och KRAV-certifierad också skulle vara ett bra klimatval.

Även Hornuddens trädgård har satsat på att möta de nya klimatreglerna. De har investerat flera miljoner på att byta olja mot flis- och sjövärme i de KRAV-godkända växthusen.

– Eftersom hela vår odling bygger på kretslopp var det varken hållbart eller trovärdigt att fortsätta värma växthusen med olja. Vi vill ju producera grönsaker på ett schysst sätt, säger Karin Sjöstedt som driver Hornudden tillsammans med sin make Mats.

Bakom de klimatcertifierade produkterna ligger ett gediget arbete med att utveckla regler som är vetenskapligt hållbara och samtidigt möjliga att genomföra på gårdsnivå. Sammanlagt tre år har KRAV och Svenskt Sigill arbetat med hjälp av experter på klimat, jordbruk och livscykelanalyser för att skapa ett regelverk som fungerar.
För växthusodlaren är ett av många klimatkrav att växthusen ska värmas med förnybara energikällor och att man ska ha isolerande väv mot kyla. För mjölkproducenten handlar det bland annat om att ha en hög självförsörjning av foder, klimatgodkända fodermedel, grön el samt planer för att effektivisera både kväve- och energianvändningen.

 Både på Sju Gårdar och på Hornudden är man överens om att klimatsatsningen är helt rätt.

 – För oss är det viktigt att göra det som är rätt för miljön. Klimatet är en miljöfråga som påverkar allt och alla. Den måste man bara bidra till att lösa. Förhoppningsvis gillar också konsumenterna det vi gör så att vi snabbt får fler klimatcertifierade gårdar, säger Elisabeth Gauffin.

 
För ytterligare information, se www.klimatmarkningen.se eller kontakta:
Sören Persson, Sigill Kvalitetssystem AB, telefon: 070 – 556 26 83
Elisabeth Gauffin, mjölkbonde, Sju Gårdar, telefon: 0705 – 360 361
Karin Sjöstedt, Hornuddens Trädgård, telefon; 0707 326 185
Johan Cejie, KRAV, telefon: 070 – 665 93 76