Blir maten dyrare?

Marknaden för klimatcertifierade produkter är helt ny, och det går inte idag att säga om det blir dyrare eller inte. Ett flertal av åtgärderna innebär ingen fördyring, en del åtgärder kan innebära minskade kostnader på sikt, men några regler kräver arbetstid eller investeringar som kan fördyra produktionen. Detta kan göra att produkterna kan bli dyrare. Samtidigt visar konsumentundersökningar att det finns en betalningsvilja för produkter där åtgärder vidtagits för klimatets skull. Det är för tidigt att säga vad som kommer att hända på marknaden för livsmedel när dessa produkter kommer ut i konsumentled.