3 av 4 vill välja mat med lägre klimatpåverkan

Tre av fyra konsumenter vill kunna välja mat med lägre klimatpåverkan och nästan varannan kan tänka sig att betala mer för sådan mat. Det visar en ny konsumentundersökning som gjorts av YouGov på uppdrag av KRAV, Svenskt Sigill, LRF och projektet Klimatcertifiering av Mat.

Samtidigt som några av de första klimatcertifierade livsmedlen kommer ut på marknaden visar en undersökning att en klar majoritet av konsumenterna vill ha en märkning som gör att man kan välja mat med lägre klimatbelastning.

– Att konsumenter vill välja mat som producerats på ett hållbart sätt är glädjande. Med de nya klimatreglerna tar vi ytterligare ett steg mot en hållbar livsmedelsproduktion, säger Lars Nellmer, vd på KRAV som tillsammans med Svenskt Sigill har varit drivande i arbetet med att få fram ett regelverk för att kunna klimatcertifiera livsmedel.

Undersökningen visar att bara en av fyra, 26 procent, tänker på klimateffekten när de väljer livsmedel medan nästan varannan, 46 procent, tänker på klimatet när de väljer glödlampor.

– Det är paradoxala siffror, säger Sören Persson, vd för Svenskt Sigill. Livsmedlen står för cirka 20 procent av de svenska klimatutsläppen och fler borde tänka på klimatet när de väljer mat. Förhoppningsvis kan de nya reglerna för klimatcertifiering öka medvetenheten, säger han.

Konsumentundersökningen visar att:

  • 53 procent vill ha klimatmärkning på produkter.
  • 74 procent tycker det vore bra om det fanns en miljömärkning som gör att man kan välja exempelvis mjölk eller tomater som är producerade med lägre utsläpp av växthusgaser.
  • 45 procent kan tänka sig att betala mer för mjölk och tomater som är producerade med lägre utsläpp av klimatgaser, 35 procent vill inte betala mer.
  • 34 procent är beredda att betala 1 krona mer för klimatcertifierad mjölk och var femte är beredda att betala 2 kronor mer per liter.

Undersökningen är gjord av undersökningsföretaget YouGov och bygger på ett riksrepresentativt urval av 1033 konsumenter i åldrarna 18-74 år.

För ytterligare information kontakta: Kristin Cooper, pressansvarig KRAV, telefon: 070 – 665 95 30 Anna Wahlberg, informationschef Svenskt Sigill, telefon: 08 – 787 59 65

Ladda ner hela undersökningen som pdf:

Konsumentundersökning 2010-06-15