Klimatcertifiering av livsmedel och blommor

Maten står för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser. Samtidigt vill tre av fyra konsumenter kunna välja mat med lägre klimatpåverkan och nästan varannan kan tänka sig betala mer för sådan mat*. Därför har Svenskt Sigill och KRAV, tillsammans med ledande experter i Sverige genomfört ett projekt där ett regelverk för klimatcertifiering av livsmedel och blommor presenteras. Läs mer om hur detta tillämpas i verkligheten.

Ladda ner regler Klimatcertifiering för mat 2012-2 inkl. verifieringskrav

Mat med minskad klimatpåverkan Se filmen här » Klimatcertifiering på gården Se filmen här »

Sett och hört

Klimatpåverkan minskar med mellan 3 och 80 procent när man tillämpar klimatcertifieringens regler.

Nu presenterar vi klimatprojektets underlag som visar hur mycket klimatpåverkan minskar när man tillämpar regelverket.

Fler och fler klimatcertifierade producenter

Under 2013 har två nya kategorier av produkter klimatcertifierats enligt Svenskt Sigills tilläggscertifiering för klimat: potatis och tomater.

Idag presenteras ytterligare en klimatcertifierad nötköttsproducent

Börstorps Slott i Västergötland har genomgått certifiering enligt både KRAV, IP Sigill Naturbete samt IP Sigill Klimatcertifiering